Лист за площ, повърхност и обем

Вижте също: Въведение в геометрията

Графиката на тази страница е проектирана да бъде бърза справка за изчисляване на площта, повърхността и обема на общите форми.

За повече информация и примери за тези изчисления вижте нашите страници:
Изчислителна площ , Триизмерни форми и Изчисляване на обема .


Лист за площ, повърхност и обем. Формули за изработване на площ, площ и обем на общите геометрични фигури.

Дефиниции

Апотема: Линията, свързваща центъра на правилен многоъгълник с една от страните му. Линията е перпендикулярна (под прав ъгъл) встрани.

Оста: Референтна линия, около която се чертае, завърта или измерва обект, точка или линия. При симетрична форма ос обикновено е линия на симетрия.

Радиус: Разстоянието от геометричния център на извита форма до нейната обиколка (ръб).

Изтеглете тази страница като PDF.
Вижте също:
Изчислителна площ
Триизмерни форми и повърхност
Изчисляване на обема