Какво представляват социалните умения?

Вижте също: Житейски умения

Социалните умения са уменията, които използваме за общуване и взаимодействие помежду си, както вербално, така и невербално, чрез жестове, език на тялото и личния ни външен вид.

Човешките същества са общителни същества и ние сме разработили много начини да комуникираме своите послания, мисли и чувства с другите.

Казаното се влияе и от двете словесен език и начина, по който го използваме - тон на гласа, сила на звука и думите, които избираме - както и чрез по-фини съобщения като език на тялото, жестове и други невербална комуникация методи.Фактът, че някои хора са по-добри ' социални интерактори „от други доведе до подробни разследвания на същността и функцията на междуличностното взаимодействие.Развиването на социални умения е свързано с това да осъзнаваме как общуваме с другите , съобщенията, които изпращаме и как методите за комуникация могат да бъдат подобрени, за да направят начина ни на комуникация по-ефективен и ефективен.

какво означава да бъдеш напорист

Има ясно изразени предимства при наличието на добре развити социални умения.

Ето пет:

1. Повече и по-добри отношения

Идентифицирането добре с индивидите води до повече отношения и понякога приятелства.

Развивайки социалните си умения, вие ставате повече харизматичен , желана черта. Хората се интересуват повече от харизматичните хора, тъй като харизматичните хора (или поне изглежда, че) се интересуват повече от тях.

Повечето хора знаят, че не можете да напреднете далеч в живота без силни междуличностни отношения. Фокусирането върху връзките ще ви помогне да си намерите работа, да получите повишение и да създадете нови приятели. Добре усъвършенстваните социални умения могат да увеличат вашето щастие и удовлетворение и да ви дадат по-добър поглед върху живота.Повече връзки също могат да помогнат за намаляване на негативните ефекти от стрес и засили своя самочувствие .

2. По-добра комуникация

Връзката с хората и възможността за работа в големи групи естествено развиват нечия комуникационни умения .

какво означава от означава по математика

В края на краищата не можете да имате големи социални умения без добри комуникативни умения и способността да предадете нечии мисли и идеи може да е най-важното умение, което можете да развиете в живота ..

3. По-голяма ефективност

Ако сте добри с хората, можете по-лесно да избегнете да бъдете с хората, които не харесвате толкова, колкото другите.

Някои хора се страхуват от социални взаимодействия, защото не желаят да прекарват време с хора, които нямат подобни интереси и гледни точки. Много по-лесно е да присъствате на среща в работата или на парти в личния си живот, ако познавате поне някои от хората, които ще бъдат там.Ако сте в социална ситуация и не искате да прекарвате време с „Джон“, защото не го харесвате или той не може да ви помогне с определен проблем, добрият набор от социални умения ще ви позволи учтиво да предадете, че имате нужда да прекарват време с други хора в събора.

Вижте нашите страници подобряване на самочувствието и изграждане на доверие .

4. Подобряване на перспективите за кариера

Най-полезните работни места имат „компонент на хората“ и най-доходоносните позиции често включват голямо количество време, прекарано във взаимодействие със служители, медии и колеги.

Рядко човек може да остане изолиран в офиса си и въпреки това да превъзхожда работата си. Повечето организации търсят хора с определен, тактически, набор от умения: способността да работят добре в екип и да влияят и мотивират хората да свършат нещата.

как да определите процента между две числа
Вижте нашите страници: Умения за заетост и Преносими умения за повече информация относно вида умения, които работодателите търсят.

5. Повишено общо щастие

Разбирането и разбирането на хората ще помогне да се отворят много лични и свързани с кариерата врати.

Надеждността да започнете разговор на конференция, свързана с работа, може да доведе до нова оферта за работа с по-висока заплата. Усмивката и „здравей“ в социална ситуация могат да доведат до създаване на приятелство.

Вижте нашите страници: Лична презентация и Емоционална интелигентност за още.

Характеристики на социалните умения


  • Социалните умения са насочени към целта.
  • Социално квалифицираните поведения са взаимосвързани в смисъл, че един човек може да използва повече от един вид поведение едновременно, за една и съща цел.
  • Социалните умения трябва да отговарят на ситуацията на общуване. За професионална и лична комуникация ще бъдат използвани различни социални умения.
  • Социалните умения могат да бъдат идентифицирани като определени видове поведение, при които даден индивид може да бъде оценен по отношение на това колко социално е квалифициран.
  • Социалните умения могат да бъдат преподавани, практикувани и научавани.
  • Социалните умения трябва да бъдат под когнитивния контрол на индивида - обучението им включва учене кога да се използват определени поведения, както и какво поведение да се използва или как да се използва.

Използвайте характеристиките на социалните умения, за да помислите повече за това какво означава терминът „социални умения“.

Признаването на социалните умения по този начин ни кара да мислим, че социалните умения наистина могат да бъдат научени, обикновено чрез практика и опит, но също и да бъдат преподавани.

Ново:

Уменията, от които се нуждаете, Ръководство за междуличностни умения

Уменията, от които се нуждаете, Ръководство за междуличностни умения електронни книги.Развийте своите междуличностни умения с новата ни серия от електронни книги. Научете за и подобрете комуникативните си умения, справете се с разрешаването на конфликти, посредничи в трудни ситуации и развийте емоционалната си интелигентност.

x е y процента от z

Развийте своите социални умения

Тъй като социалните умения включват ефективна комуникация, е полезно да се изследват допълнително моделите на комуникация и да се разбере как ефективната комуникация може да бъде насърчавана и развивана.

Имаме много допълнителна информация, която да помогне за това развитие, следвайте връзките по-долу за повече информация.

Общопризнато е, че социалните умения и развитието на характера са по-трудни за постигане и по-трудни за промяна, когато хората остареят, така че колкото по-рано започнете, толкова по-добре.

Вземете нашите Самооценка на междуличностните умения за да откриете своите силни и слаби страни.

Продължете към:
Умения за работа в мрежа
Социални умения за родители